Đề Thi & Đáp Án

1. Đề Thi Thử ĐH 2013 ( Môn Toán )

Đề Số 1.2013
 THTT .Đề 1.2013
Đề số 4.2013
THPT Đặng Thúc Hứa. Nghệ An
Đề Số 7
THTT Đề 2.2013
Đề Số 10.2013  (K.A.B)(lần 2)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 13 ( Khối A.A1)
THPT Lý Thái Tổ. Bắc Ninh
Đề Số 16(KD)
KSCL  lần 1của SGD Vĩnh Phúc
Đề Số 19.
THPT Cù Huy Cận. Hà Tỉnh
Đề Số 22 (KA,A1)
THPT Ngô Gia Tự. Bắc Ninh
Đề Số 25
TYHPT chuyên Bắc Ninh
Đề Số 28
THPT Lương Tài 2. Bắc Ninh
Đề Số 31
THPT chuyên DHSP Hà Nội
Đề Số 34
THPT chuyên Lý Tự Trọng.Cần Thơ
Đề Số 39(KB,D)
THPT Sầm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 42.
THPT Phúc Trạch . Hà Tỉnh
Đề Số 45
THPT chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
ĐỀ SỐ 48
Toán Học Tuổi Trẻ Số 5
Đề Số 51(KD)
KSCL  lần 2 của SGD Vĩnh Phúc
Đề Số 54
THPT Đặng Thúc Hứa. Nghệ An
Đề Số 57.
THPT Thái Phiên . Hải Phòng
Đề Số 60
THPT chuyên Lê Quí Đôn. Đà
Nẵng
Đề Số 63
Sở GDDT Bắc Ninh
Đề Số 66(KD.l2)
THPTchuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 69 (KA)
THPT Tuy Phước . Bình Định
Đề Số 72.
THPT chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ
Đề Số 75
THPT Thanh Bình . Hải Dương
Đề Số 78
THPT Nguyễn Trung Thiên. Hà Tỉnh
Đề Số 81
THPT Thái Phúc. Thái Bình
Đề 84(l2.KD)
THPT chuyên Nguyễn Trãi. Hải Dương
Đề Số 87.(lV,KA)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 90(l3.KA)
THPT Lý Thái Tổ. Bắc Ninh
Đề Số 93.
THPT Trần Quốc Tuấn. Phú Yên
Đề Sô 96
THPTchuyên Quảng Bình
Đề Số 99.(l3.KA)
THPTchuyên. DH Vinh
Đề Sô 102(l2)
THPT chuyên .Phan Bội Châu. Nghệ An
Đề Số 105(l2)
THPT Trần Quốc Tuấn. Phú Yên
Đề Số 108
THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tp.HCM
Đề Số 111(l3,KD)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 114
THPT Chuyên Lê Hồng Phong..Tp.HCM
Đề Số 117(l2,KB)
THPT chuyên Hùng Vương. Gia Lai
Đề và Đáp Án Khối A,A1.2013(Bộ GD)
Đề Số 2.2013  (K.B,D)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 5
THPT Hoàng Lê Kha. Thanh Hóa
Đề Số 8
THPT Bỉm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 11 (K D, lần 2)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 14 ( KA)
THPT Ba Đình . Thanh Hóa
Đề Số 17(KB)
KSCL  lần 1của SGD Vĩnh Phúc
Đề Số 20 (KD)
THPT Ngô Gia Tự. Bắc Ninh
Đề Số 23.
THPT Bỉm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 26
THPT Thuận Thành số1. Bắc Ninh
Đề Số 29
THPT Mai Anh Tuấn. Thanh Hóa
Đề Số 32(KA)
THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa
Đề Số 36
THPT Thuận Thành 2. Bắc Ninh
Đề Số 40
THPT Quỳnh Lưu 1. Nghệ An
Đề Số 43
THPT Minh Khai. Hà Tỉnh
Đề Số 46
THPT Long Mỹ. An Giang
Đề Số 49(L3.KB,D)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 52(KB)
KSCL  lần 2 của SGD Vĩnh Phúc
Đề Số 55.
THPT Nguyễn Huệ. Hà Nội
Đề Số 58(KD)
THPT Phan Đăng Lưu. Nghệ An
Đề Số 61.
THPT chuyên Đại Học Vinh
Đề Số 64
THPT Lạng Giang 2.Bắc Giang
Đề Số 67(KA.B.l2)
THPTchuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 70 (KD)
THPT Tuy Phước . Bình Định
Đề Số 73( l2)
THPT chuyên Trần Phú . Hải Phòng
Đề Số 76.(l2)
THPT chuyên Quốc Học Huế
Đề Số 79.
THPT Lương Ngọc Quyến. Thái Nguyên
Đề Số 82.
THPT Hà Trung. Thanh Hóa
Đề Số 85(KA)
THPTchuyên Phan Bội Châu.Nghệ An
Đề Số 88.(lV,KB)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 91(l3.KB,D)
THPT Lý Thái Tổ. Bắc Ninh
Đề Số 94.
Quốc Học Qui Nhơn. Bình Định
Đề Số 97(l3)
THPT Tống Duy Tân. Thanh Hóa
Đề Số 100(l3.KD)
THPTchuyên.DH Vinh
Đề Số 103(l5)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 106(l3,KD)
THPT chuyên Quản Trị
Đề Số 109(l2)
THPT Trần Phú. Hà Tỉnh
Đề Số 112(l4)
THPT chuyên. Đại Học Vinh
Đề Số 115(l5)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 118(l2,KA)
THPT chuyên Hùng Vương. Gia Lai
Đề và Đáp Án Khối B.2013(Bộ GD)
Đề Số 3.2013 (K.A)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 6
Website: nguoithay.vn
Đề Số 9
THPT Thuận Thành 1. Bắc Ninh
Đề Số 12 ( Khối B,D)
THPT Lý Thái Tổ. Bắc Ninh
Đề Số 15(KA,B,D)
THPT Hà Trung . Thanh Hóa
Đề Số 18(KA)
KSCL  lần 1của SGD Vĩnh Phúc
Đề Số 21 (KB)
THPT Ngô Gia Tự. Bắc Ninh
Đề Số 24.
THPT Hoàng Lê Kha . Thanh Hóa
Đề Số 27
THPT Đức Thọ . Hà Tỉnh
Đề Số 30
Thi Thử của diễn đàn BoxMath
Đề Số 33(KB)
THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa
Đề Số 37(KA)
THPT Sầm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 41
THPT Trần Phú. Hà Tĩnh
Đề Số 44.
THPT Hà Huy Tập Hà Tỉnh
Đề Số 47(KD)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 50(L3.KA,A1)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 53(KA)
KSCL  lần 2 của SGD Vĩnh Phúc
Đề Số 56
THPT Chuyên Lê Quí Đôn. Quảng Trị
Đề Số 59(KA)
THPT Phan Đăng Lưu. Nghệ An
Đề Số 62
THPT chuyên DHSP Hà Nội
Đề Số 65.
THPT Tống Duy Tân. Thanh Hóa
Đề Số 68
THPT Quốc Oai. Hà Nội
Đề Số 71
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang
Đề Số 74
THPT Amsterdam. Hà Nội
Đề Số 77
TTBD Đại học Hoa Sen
Đề Số 80
THPT chuyên. Đại Học Vinh
Đề Số 83(l1)
THPT chuyên Nguyễn Trãi. Hải Dương
Đề Số 86(KD)
THPTchuyên Phan Bội Châu.Nghệ An
Đề Số 89
THPT Thành Nhân. TP.HCM
Đè Số 92(l2.KA)
THPT chuyên Lê Quí Đôn. Quản Trị
Đề Số 95
THPTThanh Chương 3. Nghệ An
Đề Số 98
THPT chuyên Lào Cai
Đề Số 101
THPT Cổ Loa. Hà Nội
Đề Số 104(l1)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 107(l3,KA)
THPT chuyên Quản Trị
Đề Số 110(l3,KA)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 113
Diễn Đàn BoxMath
Đề Số 116(l2)
THPT chuyên Lý Tự Trọng. Cần
Thơ
Đề Số 119 (Ka)
Dự Bị năm 2012
Đề và Đáp Án Khối D.2013(Bộ GD)

2. Đề và ĐA THI THỬ ĐH 2012   

ĐỀ THI THỬ ĐH 2012 (NEW)                 Bamvaoday-dethi2012

ĐỀ THI ĐA CÁC ĐỀ  THI THỬ ĐH  2011 ( hay )  Bamvaoday-dethi2011
Đề  Và HD Giải LTĐH Môn Toán Khối A Năm 2009

ĐỀ:DOWNLOAD
Hướng Dẫn Giải
Hoăc là đáp án chính thức của Bộ GD LINKĐề Dự bị  các khối A,B,D năm 2008

DOWNLOAD

3 đề thi thửcủa BK Hà Nội

DOWNLOAD

2 lần ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B(Tr.DS)

DOWNLOAD

Chuyên đề PT&BPT mũ loagarit

DOWNLOAD

TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D (Tr LVC_PY)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B (Của 3 trường)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  
TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT (Phần 3)

Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Hoặc bạn click here  ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B(Tr LVC_PY)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B(Tr.DTH_NA)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  

TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT (Phần 2)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Hoặc bạn click here  

Thử sức trước kì thi từ 2003-2009 (Báo THTT)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  
36 ĐỀ THI THỬ DH&CD
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

10 ĐỀ THI THỬ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

    
20 ĐỀ THITHỬ
Tải file vể máy!

DOWNLOADĐỀ DỰ BỊ CÁC NĂM
Tải file vể máy!

DOWNLOADĐỀ THI ĐẠI HỌC
Năm 2008NĂM 2007NĂM 2006  ĐỀ và Đáp án ĐÈ THI ĐẠIHỌC TỪ 2002-2007
Tải file vể máy!

Download
Hoặc bạn click here    10 ĐÈ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN
Tải file vể máy!

DownloadĐỀ THI THỬ& ĐÁP ÁN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD13 BỘ ĐỀ THI THỬ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
48 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
123 Bộ Đề Thi Thử Đại Học
Tải file vể máy!

DOWNLOAD


ĐỀ THI OLUYPIC DÃY SỐ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD


Đề  Và HD Giải LTĐH Môn Toán Khối A Năm 2009

ĐỀ:DOWNLOAD
Hướng Dẫn Giải
Hoăc là đáp án chính thức của Bộ GD LINKĐề Dự bị  các khối A,B,D năm 2008

DOWNLOAD

3 đề thi thửcủa BK Hà Nội

DOWNLOAD

2 lần ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B(Tr.DS)

DOWNLOAD

Chuyên đề PT&BPT mũ loagarit

DOWNLOAD

TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D (Tr LVC_PY)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B (Của 3 trường)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  
TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT (Phần 3)

Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Hoặc bạn click here  ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B(Tr LVC_PY)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A,B(Tr.DTH_NA)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  TẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT (Phần 2)
Tải file vể máy!

DOWNLOADTẬP HỢP CÁC ĐỀ THI THỬ NĂM 2009 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Hoặc bạn click here  Thử sức trước kì thi từ 2003-2009 (Báo THTT)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hoặc bạn click here  
36 ĐỀ THI THỬ DH&CD
Tải file vể máy!

DOWNLOAD10 ĐỀ THI THỬ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
    
20 ĐỀ THITHỬ
Tải file vể máy!

DOWNLOADĐỀ DỰ BỊ CÁC NĂM
Tải file vể máy!

DOWNLOADĐỀ THI ĐẠI HỌC
Năm 2008NĂM 2007NĂM 2006  ĐỀ và Đáp án ĐÈ THI ĐẠIHỌC TỪ 2002-2007
Tải file vể máy!

Download
Hoặc bạn click here    10 ĐÈ THI THỬ CÓ ĐÁP ÁN
Tải file vể máy!

DownloadĐỀ THI THỬ& ĐÁP ÁN
Tải file vể máy!

DOWNLOADĐỀ TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC(exe)
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

13 BỘ ĐỀ THI THỬ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
48 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
123 Bộ Đề Thi Thử Đại Học
Tải file vể máy!

DOWNLOAD


30 Đề thi đại học tham khảo môn toán 2011

Đề số 01 Đề số 02 Đề số 03 Đề số 04 Đề số 05
Đề số 06 Đề số 07 Đề số 08 Đề số 09 Đề số 10
Đề số 11 Đề số 12 Đề số 13 Đề số 14 Đề số 15
Đề số 16 Đề số 17 Đề số 18 Đề số 19 Đề số 20
Đề số 21 Đề số 22 Đề số 23 Đề số 24 Đề số 25
Đề số 26 Đề số 27 Đề số 28 Đề số 29 Đề số 30

Các em bấm vào đây để download trọn bộ 30 đề này :D

MỜI CÁC BẠN THEO DÕI LẦN LƯỢT ĐÁP ÁN 30 ĐỀ


Đáp án đề 01 Đáp án đề 11 Đáp án đề 21
Đáp án đề 02 Đáp án đề 12 Đáp án đề 22
Đáp án đề 03 Đáp án đề 13 Đáp án đề 23
Đáp án đề 04 Đáp án đề 14 Đáp án đề 24
Đáp án đề 05 Đáp án đề 15 Đáp án đề 25
Đáp án đề 06 Đáp án đề 16 Đáp án đề 26
Đáp án đề 07 Đáp án đề 17 Đáp án đề 27
Đáp án đề 08 Đáp án đề 18 Đáp án đề 28
Đáp án đề 09 Đáp án đề 19 Đáp án đề 29
Đáp án đề 10 Đáp án đề 20 Đáp án đề 30


Các em bấm vào đây để download trọn bộ 30 đáp án này :D

CÁC EM HỌC SINH CỐ GẮNG “CHIẾN ĐẤU” VỚI 30 ĐỀ NÀY NHÉ!

(Có khó khăn gì cứ để lại comment cho thầy)

bộ đề ôn thi tốt nghiệp nguyenduong32

3 comments on “Đề Thi & Đáp Án

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s