tổng hợp tài liệu hay


Chuyên đề Bất đẳng thức luyện thi Đại Học
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề Khảo sát hàm số
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên Đề Luyện Thi Đại Học (T. HovanHoang)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Kỉ Thuật Chọn Điểm Rơi Trong BĐT Cauchy
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Các Phương Pháp Tính Tích Phân
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Các Kĩ Thuật tính tích phân dạng hữu tỉ
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên Đề Số Phức
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Vận dụng tính chất hàm số giải phương trình, bất phương trình
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Biến đổi, khai triển và ước lược để tìm giới hạn dãy tổngPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketPhương Pháp Hàm số ( Tràn Phương)
Tải file vể máy!

Download Xem toàn bộ màn hình

Chuyên đề Tích phân

Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề Giải phương trình lượng giác
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketChuyên đề về Giải Hình Học bằng Phương pháp tọa độ
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề về Dãy số(Nguyễn Tất Thu)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề về Dãy số(Trần Duy Sơn)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketPhương trình và bất phương trình vô tỉ
Tải file vể máy!

Download Xem toàn bộ màn hình

Giải Hình Học Không gian bằng phương pháp Tọa độ
Xem toàn bộ màn hình
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CHUYÊN ĐỀ VỂ PHƯƠNG TRÌNH, BPT MŨ LOGARIT
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketKHAI THÁC TỪ MỘT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Phương trình lượng giác
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketNhị Thức Newtơn 1

PhotobucketNhị ThứcNew tơn 2

Chuyên Đề Về Tổ hợp và xác suất(nguồn saosangsong)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
Chuyên Đề Về Chương Tổ Hợp 2.
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Chuyên đề Hình Học Không gian OXYZ

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Photobucket Giải Hình Học Không Gian TH bằng Giải Tích

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

*Tóan học sơ cấp

DOWNLOAD

PhotobucketKhai thác Toán   

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng(nguồn saosangsong)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

8 chuyên đê về LTDH Giải tÍch lớp 12 ( nguồn hocmai.vn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Hoặc link download
         
Chuyên Đề Về Hình Học
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Chuyên đề PT&BPT mũ loagarit

DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐẠO HÀM & TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
CHUYÊN ĐỀ VỀ  TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD


Phương Pháp Tìm Giá Trị Lớn Nhất , Nhỏ Nhất (Maths.vn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Chuyên Đề Về Tam thức bậc hai
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

CÁC BÀI TOÁN VỀ QUI TẮC NHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
                                                                       
TẬP HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
Nếu bị die thì click here

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LẤY TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Phương Pháp Giải Một Dạng Bất đẳng Thức Lượng Giác Trong Tam Giác

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
Khai Thác Từ Tổng Bình Phương Của Vec -tơ

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
GIẢI TOÁN HH BẰNG PP TỌA ĐỘ

DOWNLOAD

SƯU TẦM CÁC BÀI VIẾT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH , BẤT PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây
PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Vận Dụng Định Lí Potelemy Để Giải Toán (Trần Nam Dũng)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
CÁC BÀI VIẾT CỦA THẦY Trần Nam Dũng
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Bài Tập Giải Tích Nowak
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng thức AM-GM
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Sáng tạo Bất Đẳng Thức Của Phạm Kim Hùng
Tải file vể máy!
(Được upload lên ziddu.com, nên bạn nhập code để tải về)

Download
(Nếu down không được thì tiếp tục down ở box.net)
Bấm vào đây:
Phương Pháp Dồn biến (Nguyễn Thành Việt)
Tải file vể máy! (Up lên ziddu.com, bạn nhớ đánh code để tải về)

DOWNLOAD
Phương Pháp Schur (Võ thành Văn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Vận dụng đạo hàm  để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Ứng dụng của Đạo Hàm

DOWNLOAD

CỰC TRỊ ĐẠI SỐ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
hoặc là bấm ở đây

Bài tập giải phương trình lượng giác

Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Phương Pháp Tìm Giá Trị Lớn Nhất , Nhỏ Nhất
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
200 bài toán phương trình lượng giác
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
Bất Đẳng Thức Lượng Giác ( Tr. chuyên Cần Thơ)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Sử Dụng Định Lí Vi-ét Giải Toán
Tải file vể máy!
 

DOWNLOAD
TÍCH PHÂN
Tải file vể máy!
 

DOWNLOAD NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN
 Toán  Rời Rạc 
Tải file vể máy!
  (file zip)

DOWNLOAD
Tự ôn luyện thi Đại Học
Tải file vể máy!  (file rar)

DOWNLOAD
Ôn tập phương trình bất phương trình, hệ phương trình.

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Hệ đối xứng

CÁC BÀI TOÁN DÃY SỐ THI OLUYMPIC
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH HỌC
Tải file vể máy!


DOWNLOAD
Đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

Giải và biện luận phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học
DOWNLOAD

DOWNLOAD ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC

Chuyên đề Bất Đẳng Thức Cổ Điển
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Những viên kim cương trong Toán Học của thầy Trần Phương
Tải file vể máy!

Sáng tạo Bát đẳng thức Phạm Kim Hùng 
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp đổi biến pqr – Võ Thành Văn:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp dồn biến cổ điển – Võ Quốc Bá Cẩn:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp dồn biến – Phan Thành Việt:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp ABC – Nguyễn Anh Cường:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Phương pháp GLA – Bùi Việt Anh:
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề GTLN,GTNN
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

40 Bất Đẳng thức Chọn Lọc
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề BĐT Cauchy
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

SƯU TẦM CÁC CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

hoặc là bấm ở đây

500 Bất đẳng thức thức chọn lọc

Tải file vể máy!

DOWNLOAD
PHƯƠNG PHÁP DỒN BIẾN ( Nguyễn Thành Việt)
Tải file vể máy! (Upload lên ziddu.com nên bạn nhớ đánh code)

DOWNLOAD
Bất Đẳng thức Schur ( Võ Thành Văn)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Chuyên Đề Bất Đẳng thức cơ bản
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Cauchy
Tải file vể máy!

DOWNLOAD
Chứng Minh Bất đẳng thức bằng Tương đương
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng Thức
Tải file vể máy!


DOWNLOAD

ĐỀ THI OLUYPIC CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI (Dịch ra tiếng Việt)
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

ĐỀ THI OLUYPIC DÃY SỐ
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

A collention of problem IMO 1959-2004.pdf
Download

          DÀNH CHO CÁC LỚP CHUYÊN

Sưu tầm sách Phương trình hàm ( Bản tiếng Anh)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Các Phương Pháp Giải Phương Trình , Hệ Đặc Biệt ( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Đẳng thức, so sánh Bất Đẳng thức ( T. Nguyễn Văn Mậu chủ biên)
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...


Biến đổi, khai triển và ước lược để tìm giới hạn dãy tổngPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketÁp dụng cấp số để xác định số hạng tổng quát của dãy số Photobucket– 

Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketỨng Dụng VecTơ  Giải ToánPhotobucket
Tải file vể máy!
Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

PhotobucketCHUYÊN ĐỀ ĐA THỨC VÀ SỐ HỌC
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

 

PhotobucketKHAI THÁC TỪ MỘT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢNPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
hoặc Xem trực tiếp

PhotobucketVề Một Hàm Số HọcPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...
Xem trực tiếp

PhotobucketChuyên đề bồi dưỡng HSG về Dãy sốPhotobucket
Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Thái Bình

Tải file vể máy!

Nhấn chuột phải chọn Save Target As...

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH HÀM
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG trường KHTN HN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Chuyên Đề Hình Học Phẳng
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Chuyên Đề GTLN,GTNN
Tải file vể máy!

DOWNLOAD

Dồn biến cổ điển

Download

S.O.S và các phương pháp khác
Download
Phương pháp GLA
Download
Phương pháp đổi biến pqr
Download
Phương pháp ABC
Download

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Download
Hoặc bạn click here 
Đề và Đáp Án MIC ( 3 vòng)
Download

Đề thi và đáp án Oluympic 30/4/2009 ( Nguồn  LHP)
Lớp 10
 Lớp 11
Đề thi và đáp án HSG Toàn Quốc  năm 2009( Nguồn  LTT)
Download
Hoặc bạn click here 

Tài liệu bồi dưỡng HSG
Download

Các Chuyên đề bồi dưỡng  HSG
Download

Tài liệu bồi dưỡng HSG(THCS)
Download
Đề thi và đáp án HSG Toàn Quốc  năm 2009( Nguồn  LTT)
Download
Hoặc bạn click here 

Đề thi HSG Toàn Quốc từ  1994-2005
Download

Đề thi OLUYMPIC Quốc tế
Download

Tuyển tập đề thi OLUYMPIC
Download

Đề OLUYMPIC các nước
Download

A collention of problem IMO 1959-2004.pdf
Download

Challenges20in20Geometry1.pdf
Download

Tuyển Sinh HS giỏi Quốc Gia 1990-2004
Download

Đề Thi IMO
Download

Đề bài + Đáp Án VMEOII
Download

Link


        Các file dưới đây  tôi đã upload lên http://pages.google.com
Nếu trình duyệt IE của bạn không lỗi thì download về dễ dàng.
Nếu lỗi, bạn nên cài lại
Internet Explorer 7. hoặc 8
Hoặc bạn dùng trình duyệt FireFox để tải về tốt hơn!
Click to read the wholeVào đây để tải về:

Internet Explorer

Internet Explorer7.0.6001

Installed version: 6.0.2900.2180
  Get update 15.98MB

ĐẠI SỐ 

  Ví dụ về lược đồ Horne
DOWNLOAD

  Vi-ét
DOWNLOAD

Đặt ẩn phụ để giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

Phương Trình Chứa Căn Thức
DOWNLOAD

Giải và biện luận phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

 Phương Trình Chứa Căn Thức
DOWNLOAD

 Hệ Phương Trình
 DOWNLOAD

Ba phương pháp cơ bản tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương trình lượng giác .
  .DOWNLOAD .

*Số phức .
  .DOWNLOAD

HÌNH HỌC

*Bài tập hình học giải tích trong mặt phẳng oxy
 
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương trình lượng giác .
.DOWNLOAD .

          LƯỢNG GIÁC

* 103 Trigonometry Problems ( USA IMO TEAM).
DOWNLOAD
                                           
12 Cách Chứng minh khác nhau cho Bất Đẳng thức đơn giản
DOWNLOAD

*Phương pháp giải BDT trong tam giác.
DOWNLOAD

*Lượng giác hóa
DOWNLOAD

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương trình lượng giác .
.DOWNLOAD .

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 
      

   Giải phương trình có chứa căn thức
DOWNLOAD

 Tích Phân
DOWNLOAD

*Ba phương pháp cơ bản tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
DOWNLOAD

*Ứng dụng sự tương giao giữa đường tròn và đường thẳng để biện luận giải hệ phương trình có chứa tham số.
DOWNLOAD

* Phương pháp lập phương trình tiếp tuyến của đường cong
DOWNLOAD

*Vận dụng cực trị hàm số để giải BĐT, phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
 DOWNLOAD

*Cực trị của hàm số .
.DOWNLOAD .

*Ứng dụng sự biến thiên hàm số để giải toán.
 DOWNLOAD.

*Các bài toán lượng giác trong tam giác qua các kì thi Đại học.
DOWNLOAD.

*Một số gợi ý giải phương trình lượng giác
.DOWNLOAD  
 
*Ôn tập phương trình hệ phương trình
.DOWNLOAD  

*Ôn tập Đại số và Giải tích
.DOWNLOAD

*Ôn tập Tích phân
.DOWNLOAD

Phương pháp dùng tt để giải BĐT
DOWNLOAD

Tích phân
DOWNLOAD

Dồn biến cổ điển
DOWNLOAD

Phương pháp CM BĐT
DOWNLOAD

Đề và Đáp Án : VMEO II
DOWNLOAD

20 cách giải định lí
 
Erdos-mordeel
DOWNLOAD

Các bài toán trong tam giác
DOWNLOAD

Chuyên đề Bất Đẳng Thức
DOWNLOAD

Tài liệu số phức
DOWNLOAD


Bài viết của Phan Thành Nam
DOWNLOAD

Phương trình lượng giác
DOWNLOAD

Chuyên Đề Bất Đẳng Thức
DOWNLOAD

Giá trị lớn nhất , nhỏ nhất
DOWNLOAD

Bất Đẳng thức và lời giải
DOWNLOAD

Đặt ẩn phụ giải phương trình chứa căn thức
DOWNLOAD

*Phương pháp giải BDT trong tam giác.
DOWNLOAD

* Phương pháp nhìn một điểm.
DOWNLOAD

* “Hình học hóa đại số” (GLA).
DOWNLOAD

*500 Bài toán Bất đẳng thức chonn lọc.
 
DOWNLOAD

*Các Bất đẳng thức hay trong năm 2007. 
DOWNLOAD

*Tuyển tập đề thi IMO 1959-2004. 
DOWNLOAD

* Challenges in Geomtry.
DOWNLOAD

* Các đề thi IMO của các năm
DOWNLOAD.

* Bất đẳng thức thuần nhất.
DOWNLOAD
        

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s